Wiedza

C

MOBBING

To zjawisko osadzone w kodeksie pracy, jednak nie sposób mówić o nim pomijając aspekty psychologiczne. W świetle prawa jest to długotrwałe i uporczywe nękanie lub zastraszanie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, a skutki tych działań objawiają się zaniżoną przydatnością zawodową danej osoby. Mówiąc prościej: wskutek trudnych przeżyć w pracy dana osoba czuje się gorsza, mniej kompetentna, czasami wręcz niezdolna do pracy. Towarzyszą temu trudności ze zdrowiem, ciągłe odczuwanie lęku, stres związany z pojawianiem się w pracy. Mobbing to działania dążące do upokorzenia, ośmieszenia, izolowania kogoś od zespołu współpracowników, a wreszcie i do wyeliminowania go z organizacji.

C

DYSKRYMINACJA

W świetle prawa pracodawca ma nakaz równego traktowania pracowników bez względu na to, czy są zatrudnieni, czy też rodzaj wykonywanej przez nich umowy o pracę. Jednak bywa tak, że ze względu na jakąś cechę danej osoby staje się ona traktowana inaczej niż pozostali- czy to w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, czy też już podlegając stosunkowi pracy. Najczęściej jesteśmy dyskryminowani ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię.

 

C

MOLESTOWANIE SEKSUALNE

To jeden z trudniejszych i unikanych tematów. W świetle kodeksu pracy to po prostu każde nieakceptowane przez odbiorcę zachowanie, które dotyczy płci lub ma charakter seksualny, a jego celem jest upokorzenie kogoś, naruszenie jego godności, przekroczenie granic. Tak, nawet flirt, czy niechciany komplement mogą być odbierane jako molestowanie seksualne.

KONTAKT

Aleksandra Kuzaj-Kosek

+48 501 219 853

kontakt@przyjaznemiejscepracy.pl

Pracujemy w całej Polsce - skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy