Przyjazne miejsce pracy – zawodowe DOBRO(stany)

DOBRO(stany) dla mnie, dla pracowników i pracodawców. Ja znalazłam swoje miejsce zawodowe pomagając innym w odnalezieniu miejsca pracy, które przyciąga, jest bezpieczne i inspiruje do rozwoju. Chcę tego samego dla Ciebie, niezależnie czy jesteś pracownikiem czy pracodawcą. Mogę pomóc każdej ze stron, jeśli pozwolicie mi być bezpiecznym pomostem między Wami. 

Historia Przyjaznego Miejsca Pracy sięga kilkunastu lat wstecz, kiedy to szukając właściwej ścieżki kariery krążyłam między pracą w biznesie (HR, headhunting), a obszarami takimi, jak praca z przemocą domową, prowadzenie miękkich szkoleń, czy gabinet psychoterapii. Tamte doświadczenia zwróciły moją uwagę na potrzebę zajęcia się szeroko rozumianą tematyką przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Rozpoczęłam pracę w warszawskim oddziale Stowarzyszenia Antymobbingowego, gdzie pracuję do dziś i piastuję rolę w jego zarządzie. W 2010 roku założyłam Projekt Antymobbing, firmę, której misją od początku było wspieranie organizacji w budowaniu rozwiązań antymobbingowych, a także interweniowanie, jeśli już doszło do skargi o mobbing. Prowadzenie warsztatów o tej tematyce, tworzenie procedur i kompleksowych programów antymobbignowych oraz interwencje to moja działka ekspercka.

Najcenniejszą obserwacją poczynioną przeze mnie przez lata pracy z różnymi pracodawcami jest stwierdzenie, że podstawami do stworzenia zdrowej, dobrze funkcjonującej organizacji są: otwarta komunikacja, dobra atmosfera i zarządzanie bez przemocy. Te określenia w praktyce oznaczają managerów, potrafiących asertywnie komunikować się z zespołem, którzy nie zamiatają trudności pod dywan. To przełożeni posiadający narzędzia do efektywnego zarządzania zespołem, tak więc nie muszą uciekać się do przemocowych rozwiązań. Samo przeciwdziałanie mobbingowi nie wystarczy do stworzenia dobrze funkcjonujących struktur i właśnie dlatego Projekt Antymobbing przerodził się w Przyjazne Miejsce Pracy, którego misją jest wspieranie organizacji w tworzeniu etycznych i bezpiecznych warunków, pozwalających na budowanie dobrych relacji między pracownikami.

Aleksandra Kuzaj-Kosek

Lubimy wyzwania, nie boimy się kryzysów

Jesteśmy zespołem, który chętnie podejmuje się spraw trudnych i skomplikowanych. Przyjazne miejsce pracy według nas to takie, do którego przychodzi się każdego dnia z przyjemnością, bo każdy czuje się doceniony, konflikty są okazją do rozwoju a współpracownicy darzą się zaufaniem i szacunkiem bez względu na rozbieżność opinii.

A czym dla Ciebie jest przyjazne miejsce pracy?

ALEKSANDRA KUZAJ- KOSEK

Psycholog, trenerka, coach. Po latach różnorodnych doświadczeń zawodowych udaje mi się łączyć pracę w świecie biznesu z realnym pomaganiem ludziom- tak powstało Przyjazne Miejsce Pracy. Zbudowane na filarach Projektu Antymobbing,  założonego przeze mnie w 2010,  którego misją było wspieranie organizacji w tworzeniu etycznych i bezpiecznych warunków, pozwalających na budowanie dobrych relacji między pracownikami. Pracując, potrzebuję mieć przekonanie do prowadzonych projektów: mają wprowadzać realną zmianę, być dopracowane w każdym szczególe i pasować do organizacji.

Doświadczenie zawodowe budowałam w międzynarodowych organizacjach, zajmując się headhuntingiem i rekrutacją. Od 2009 roku jestem Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Antymobbingowego w Warszawie, gdzie pro bono udzielam porad psychologicznych, przygotowuję klientów do wystąpień przed sądem. Lubię pracę na uczelni: prowadzę zajęcia z tematyki mobbingu na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 

KAROLINA LIGNAR- PACZOCHA

Jestem trenerką, edukatorką zajmującą się budowaniem programów rozwojowych, doświadczonym RMP masterem. Z wykształcenia i zamiłowania jestem socjologiem; interesuję się socjologią pracy i obyczajów, przez lata zajmowałam się HR w międzynarodowych organizacjach biznesowych i pozarządowych. Mam za sobą ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu kompetencji miękkich i menedżerskich, doświadczenie w prowadzeniu procesów assessment i development center oraz indywidualnej pracy z klientami w oparciu o profilowanie RMP, Belbin i DISC. Lubię poszukiwać, dociekać, słuchać ale jeszcze bardziej wspierać tworząc bezpieczną przestrzeń do wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń.

MAŁGORZATA LUBOWSKA

Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokółpracy z osobami doświadczającymi stresu traumatycznego, a także znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Jako psycholog pracuję z osobami doznającymi przemocy w miejscu pracy. Specjalizuję się w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Jestem absolwentką psychologii stosunków międzykulturowych i psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam Szkołę Trenerów Biznesu TROP oraz studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej.

Jako trenerka posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich: asertywności, zarządzania konfliktami, komunikacji, negocjacji, technik sprzedaży. Prowadzę szkolenia zarówno w środowisku biznesowym, jak i dla organizacji pozarządowych.

Posiadam doświadczenie w Dziale Ewaluacji i Analiz Centrum Nauki Kopernik. Jestem członkinią Zespołu Pomocy Rodzinom Poszkodowanych w Polskich Liniach Lotniczych LOT, pracowałam w Zespole Poszukiwań i Identyfikacji w Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.