DLA ORGANIZACJI

Budowa Przyjaznego Miejsca Pracy to proces rozwoju całej organizacji.

To proces obejmujący, m.in. takie obszary jak: komunikacja, styl zarządzania, organizacja pracy, a przede wszystkim kultura organizacyjna. Każda zmiana, aby realnie zaistniała, potrzebuje odpowiedniego wdrożenia oraz ludzi przekonanych o tym, że wprowadzenie nowych postaw i zachowań ma głęboki sens.

Niezwykle istotna kwestią są wszystkie działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w miejscu pracy. Budowanie świadomości antymobbingowej i antydyskryminacyjnej pomaga przełożonym w stawianiu granic i daje im do ręki nowe, konstruktywne narzędzia do zarządzania trudnymi sytuacjami i egzekwowania wykonania zadań. Organizacja wyposażona w kodeks etyki i dobrze opracowaną procedurę antyprzemocową (antymobbingową) jest przygotowana na ewentualne trudne chwile, ale przede wszystkim wie, w jaki sposób na co dzień tworzyć dobre, przyjazne miejsce pracy.

Prawdziwa zmiana wymaga czasu i powtarzalności, jednak efektem takiej pracy są:

 

R

Otwarta komunikacja

przełożeni udzielają konstruktywnych informacji zwrotnych, a pracownicy bez obaw wyrażają swoje opinie

R

Spójne wartości

jako baza niezbędna do działań zespołowych

R

Pogłębione zaufanie w zespole współpracowników

trudności są rozwiązywane w ramach istniejących zespołów

R

Jasne zasady współpracy

transparentność w tym zakresie buduje zaufanie i poczucie komfortu pracowników

R

Miła atmosfera, wzajemny szacunek

te cechy automatycznie przekładają się na większą efektywność pracowników i zmniejszają rotację

R

Wprowadzenie dobrych standardów zarządzania

a oprócz tego uczulenie kadry kierowniczej na negatywne zjawiska, takie jak mobbing, dyskryminacja czy też molestowanie seksualne

R

Wyraźne granice interpersonalne

wspierają konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

R

Uwrażliwienie na właściwe i asertywne wyznaczanie granic w kontaktach między pracownikami

tak, aby samodzielnie mogli określać granice między niewłaściwym zachowaniem a adekwatną interwencją przełożonego

Jak możesz to z nami osiągnąć?

Zapoznaj się z możliwymi formami współpracy!

Warsztaty przeciwdziałanie mobbingowi jako element zarządzania firmą

Uważamy, że najczęstszą przyczyną mobbingu są błędy w zarządzaniu. Dlaczego? Ponieważ nie mając odpowiednich, konstruktywnych narzędzi, managerowie sięgają po rozwiązania przemocowe, sądząc, że uzyskają tym oczekiwany efekt.

Program doskonalenia kadry

Program doskonalenia pracowników dla zespołu kierowników, to cykl spotkań prowadzonych przez dwóch trenerów metodą Team Coachingu. Dzięki byciu w procesie wypracowuje trwałą zmianę postaw i wyposaża menedżerów w nowe narzędzia pracy z zespołem.

Szkolenia E-learningowe

Jak reagują pracownicy na hasło „szkolenie e-learningowe”? Często słyszymy opinie, że to nudna forma, która wymaga tylko „odklikania” kolejnych pytań. Podjęliśmy więc to wyzwanie i udowadniamy, że można stworzyć ciekawe i angażujące szkolenie online. 

Procedura antymobingowa

Wierzymy, że dobrze opracowana procedura antymobbingowa może zdjąć pracodawcy problem mobbingu z głowy. Dobrze opracowana, czyli jaka? Pasująca do kultury organizacyjnej firmy, wpisująca się w dotychczas funkcjonujące w organizacji regulaminy i kodeksy, dopasowana do różnorodności pracowników.

Rzecznik etyki

Tak, to my pełnimy funkcję przyjmowania zgłoszeń, całkowicie zdejmująć te obowiązki z mocno zajętej głowy pracodawcy. Głównym celem przekazania nam funkcji Rzecznika Etyki jest stworzenie bezpiecznych ścieżek zgłaszania nieprawidłowości i problemów przez pracowników i systemu wczesnego ostrzegania.

Ekspert w komisji

antymobingowej

Doświadczenie pracy w Stowarzyszeniu Antymobbingowym, obecność na sali sądowej oraz udział w wielu komisjach antymobbingowych wewnątrz organizacji daje nam prawo do powiedzenia, że jesteśmy ekspertami w pełnieniu roli ekspertów w komisjach antymobbingowych.

Konsultacje i doradztwo

Czy to jest mobbing? Jakie działania będą najwłaściwsze na ten moment? Co zrobić, by na przyszłość uniknąć takiej sytuacji? Jakie szkolenie powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności? Co nie działa w naszym zespole?

Jesteśmy gotowi razem z Państwem zmierzyć się z tymi, ale i z dowolnymi innymi pytaniami i wspólne poszukać rozwiązań.

Audyt procedur i procesów

W ramach audytu bierzemy pod lupę wszystkie dokumenty funkcjonujące w Państwa organizacji pod kątem ochrony prawnej przed wystąpieniem zjawiska mobbingu. Raport przygotowywany po dokładnej analizie wszystkich dokumentów wykaże ewentualne luki prawne oraz propozycje czym je wypełnić. Ponadto uzyskacie Państwo dokładne wskazówki na temat tego, co warto uwypuklić w celu szerzenia dobrych praktyk, a co można poprawić.

Ankieta Przyjazne miejsce pracy

Ankiety to bardzo wszechstronne narzędzie, a jednocześnie takie, do którego pracownicy często mają ambiwalentny stosunek. Obawiają się, że ktoś w firmie zidentyfikuje ich numer IP, czyli stracą anonimowość. Myślą, że kolejna ankieta nic nie zmieni i w ogóle nie chcą jej wypełniać. Dbamy o to, by ankiety przeprowadzane przez nas miały właściwe rozpoczęcie, a więc informację o całym procesie do pracowników

KONTAKT

Aleksandra Kuzaj-Kosek

+48 501 219 853

kontakt@przyjaznemiejscepracy.pl

Pracujemy w całej Polsce - skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy