Rzecznik etyki

Tak, to my pełnimy funkcję przyjmowania zgłoszeń, całkowicie zdejmując te obowiązki z mocno zajętej głowy pracodawcy.

Głównym celem przekazania nam funkcji Rzecznika Etyki jest stworzenie bezpiecznych ścieżek zgłaszania nieprawidłowości i problemów przez pracowników i systemu wczesnego ostrzegania. Bardzo często pracownicy mają szereg obaw przed zgłoszeniem nieprawidłowości wewnątrz firmy i nie wykorzystują w pełni istniejących możliwości zgłaszania spraw, a być może są sytuacje, które wymagałyby interwencji  – w szczególności drobne incydenty. Aby wyeliminować takie ryzyko proponujemy powołanie Rzecznika Etyki, którego działanie będzie oparte o wewnętrzne procedury Państwa organizacji oraz przepisy prawa, a także wysokie standardy opieki psychologicznej. 

Przeniesienie funkcji Rzecznika poza organizację powoduje tez usunięcie barier psychologicznych, związanych ze składaniem skarg. Możliwość zgłoszenia przez pracowników incydentów bezpośrednio do Rzecznika poza organizacją, znacznie zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa i zaufania, zachęcając do podjęcia działania na wczesnym etapie.