Program doskonalenia kadry

Cykl spotkań – utrwala postawy

Program doskonalenia dla zespołu kierowników, to cykl spotkań prowadzonych przez dwóch trenerów metodą Team Coachingu. Dzięki byciu w procesie wypracowuje trwałą zmianę postaw i wyposaża menedżerów w nowe narzędzia pracy z zespołem.

  • Praca nad trudnościami, jakie napotykają menadżerowie w swojej pracy – każdy pracuje nad własnym celem.
  • Tworzenie silnych postaw kultury organizacji – poprzez poprawę jakości pracy zespołu.
  • Usuwanie barier komunikacyjnych – dzięki doskonaleniu kompetencji poszczególnych członków zespołu.
  • Team building  – wspólna praca nad problemami.
  • Utrwalanie wiedzy i nowych kompetencji poprzez regularność spotkań.