Procedura antymobingowa

Wierzymy, że dobrze opracowana procedura antymobbingowa może zdjąć pracodawcy problem mobbingu z głowy.

Dobrze opracowana, czyli jaka? Pasująca do kultury organizacyjnej firmy, wpisująca się w dotychczas funkcjonujące w organizacji regulaminy i kodeksy, dopasowana do różnorodności pracowników. Aby procedura mogła zadziałać musi być dostępna dla każdego pracownika, ale i prosta do użycia dla wszystkich. Osoby doznające mobbingu to ludzie w kryzysie, a więc potrzebujący jasnych ścieżek postępowania. Z kolei pracodawca, interweniując w tak trudnej sytuacji, dzięki procedurze wie, jakie kolejne kroki podejmować, by jego reakcje były adekwatne do sytuacji.

Dobrze opracowana procedura zawiera też w sobie wszystkie elementy niezbędne do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w miejscu pracy, ma więc szerokie zastosowanie w całej organizacji.