Ankieta Przyjazne miejsce pracy 

 

Dbamy o to, by ankiety przeprowadzane przez nas miały właściwe rozpoczęcie, a więc informację o całym procesie do pracowników.

Ankiety to bardzo wszechstronne narzędzie, a jednocześnie takie, do którego pracownicy często mają ambiwalentny stosunek. Obawiają się, że ktoś w firmie zidentyfikuje ich numer IP, czyli stracą anonimowość. Myślą, że kolejna ankieta nic nie zmieni i w ogóle nie chcą jej wypełniać. Dbamy o to, by ankiety przeprowadzane przez nas miały właściwe rozpoczęcie, a więc informację o całym procesie do pracowników. Dystrybucję ankiet zapewniamy poprzez własne serwery lub w wersji papierowej, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo. A na koniec procesu przygotowujemy wraz z pracodawcą komunikację o wynikach ankiet. A co jest wewnątrz ankiety? Pytania, które każdorazowo dopasowujemy do specyfiki Państwa przedsiębiorstwa i obszarów, których szczególnie ma dotyczyć. Odpowiednio skonstruowana ankieta da wiedzę o występowaniu mobbingu w organizacji, ale też pokaże szerszy kontekst tego, w jaki sposób przedsiębiorstwo funkcjonuje, ujawniając ewentualne obszary ryzyka, w których to zjawisko może się pojawić.